Besök vid Brittiska parlamentet

Den 13 september var jag en del i en expertgrupp som informerade Brittiska parlamentet om yoga och meditationens effekter för intagna i anstalt och rättspsykiatrisk vård. Brittiska motsvarigheten till svenska kriminalvården håller på att ställa om sina insatser till att stödja läkningen av CPTSD, barndomstrauma. Allt efter som senaste årens forskning visar att upp till 73% av intagna i Brittiska fängelser har ett barndomstrauma i botten, och sättet de hanterar det med är ofta handlingen som man är dömda för. Självklart ska insatsen riktas mot källan, men inte alls självklart i exempelvis Sverige.

Josefin Wikström, James Fox och Nora Kerekes var några av det som var med i gruppen. Det kändes otroligt fin att få vara en del i den helheten. Att genom närvaro också visa upp att meditation och yoga kan förändra en människa, att den som kommer ut är en helt annan än den som greps.

Idag är jag utbildad i TAY – 70, traumaanpassad yoga och använder det i mitt arbete med klienter som har behovet. Genom att trauma har en fysiologisk bas är det väldigt viktigt att arbeta med nervsystemet och just genom TAY-70. På så sätt går det inte att lösa trauma genom enbart terapi via en psykologisk lösning. Vi måste arbeta med parasympatiska och det sympatiska nervsystemet att responsen släpper och vi får bland annat en längre startsträcka innan vi får påslag/respons. Forskning visar att yoga fungerar bättre än medicin vid hantering av symtom.

Det fina i berättelsen är att jag är utbildad av just Josefin Wikström, som jag en gång i tiden träffade på Anstalten Kumla, med det är en cirkel sluten.

Jag är även en del av ”Prison yoga scandinavia”, www.prisonyogascandinavia.org

Det arbetet ser jag som ett hedersuppdrag och som ambassadör för ”Prison yoga project”.(PYP)