Terapi

Att bestämma sig för att börja arbeta med ett upplevt problem eller hinder betyder att vi har försökt en tid själva utan att ha uppnått önskat resultat. Kanske har vi gått alldeles för länge? Att ta det där slutgiltiga steget och kontakta en terapeut eller psykolog kan vara skrämmande. Det är ett nödvändigt steg och du måste ta det medvetet och själv.

Men resten, det gör vi tillsammans!

Resan genom insikterna mot förändringen och fram till målet, börjar just med detta medvetna steget, och du tar det genom att höra av dig. Det kan ske redan idag, det bestämmer du!

info@danielmagnusson.com

Mobil: 076-242 25 46

AngCop-modellen

Genom AngCop-modellen synliggörs ångesten på ett tydligt sätt. Klienten får se sina egna resurser och försvar. Blir medveten om existentiell och situationell ångest, skillnaden mellan dem. Via ångestkarta och kunskap får klienten makten över sin ångest. Genom makten ges kontrollen att agera medvetet med den istället för att reagera omedvetet på den. Klienten blir friare i nuet och har lättare att glädjas åt livet som det är, där man är. Vi gör alltid en screening för trauma, barndomstrauma (CPTSD) i samband med AngCop-modellen. (ACE-screening)

KBT

Psykoterapi där man tränar på nya beteenden och tankemönster att för att minska de psykologiska problemen. Genom att ersätta tankar, beteenden och känslor minskar symtomen. Tänka tankar om sina egna tankar, ställa dem mot en verklighet, så skapas nya föreställningar och antaganden som leder till andra känslor och beteenden än de icke önskvärda. Vi influeras av den ”tredje vågens KBT”, med inslag av buddhistiskt tänkande, acceptans och mindfulness.

Existentiell

En terapi där vi ser över livets omständigheter tillsammans, hur det har påverkat den ohälsa klienten upplever. Ur nya perspektiv föds insikter och klienten får ett nytt sätt att förhålla sig till dessa omständigheter.

Kontakta oss:

Info@danielmagnusson.com

076-242 25 46