Processer

Dina föräldrar

Livet är relationer, även att inte ha en relation är en relation. Det är i våra relationer vi får näringen vi behöver. Alla behöver vi bli sedda, hörda, förstådda och lyssnade till. Det är även där våra sår speglas. Det som inte är bearbetat och läkt speglas i det yttre, just i relationen till andra.

Den längsta relationen vi har haft i livet är relationen till våra föräldrar. Det är i den vi växte upp, där förbereddes vi på vuxenlivet men vi fick även med oss präglingar och sår. Dessa påverkar hur vi fungerar i vuxenlivet, i relation till partner, arbetskollegor, vänner och barn. Många är omedvetna om dessa präglingar och sår. Hur vet jag om jag har sår och präglingar som behöver läkas? Är din relation till dina föräldrar kärleksfull, präglas av en fint fungerande tvåvägs kommunikation där du känner dig älskad och önskad? Då behöver du inte genomgå en process. Är den något annat, bör du se över varför det är på det viset. Det göra att du blir rundare i hörnen och inte lika triggad, du upplevs och upplever livet behagligare. Såret är i oss, vi behöver läka det. När vi gjort det förändras även relationen till våra föräldrar.

Processen är uppdelad i 3 sessioner, 1-1,5 timme vardera.

I djup meditation guidas deltagaren genom processen i tystnad. Efteråt en avslappningsstund på 20 min där vi integrerar processen och låter det vi varit med om landa i oss.

Din partner

Relationernas relation! Det är i denna relation vi erhåller mest njutning i av dem alla, men även den som ger mest smärta och lidande. Det är här du upplever det som är obearbetat inom dig, framför allt sår från tidigare relationer speglas i sin helhet. Genom denna process kommer situationer, som tidigare skapat starka reaktioner, att vara mindre kraftfulla. Din reaktion är mer i linje med den rådande situationen. Processen leder även till att du har lättare att öppna upp och vågar släppa in för ett djupare känslomässigt engagemang.

Processen är uppdelad i 3 sessioner, 1 -1,5 tim. Deltagaren guidas i djup meditation och tystnad genom processen. Avslappningsstund 20 min där vi låter det vi varit med om landa i oss och processen integreras.

Processer görs inte via länk. Går att göra parvis, även att läka något i relationen man lever i just nu. Då är det fördelaktigt om båda i relationen vill genomgå processen.

Vidare information: Info@danielmagnusson.com