Anhörigstöd

Som anhörig är det viktigt att få svar på frågor. Ibland kan tankarna fortsätta trots att frågetecknen är uträtade. Tankar som ofta leder tillbaka där dom en gång började. Dessa generar olika känslor och beteenden som kan vara ett hinder för att man ska kunna leva sitt eget liv. Ilska, sorg, skam och hopplöshet är vanliga känslor och kan prägla vardagen för en anhörig.

Som anhörig till en missbrukare eller beroende är det vanligt att man faller in i medberoendebeteenden. På så sätt insjuknar man själv i ett medberoende. Ibland kan det vara svårt att se det, ännu svårare att bryta mönstren som dessa beteenden skapar.

Anhörig till intagen i häkte eller anstalt kan finna svar hos www.anhorig.se

Anhörigstöd kan ges via länk och kan ske vid enstaka tillfällen.