Hur vi skapar nuet i framtiden, medvetet eller omedvetet?

Ibland kan det kännas som att vi bara hamnar i olika sammanhang, platser eller relationer etc. Visst kan det vara så, men det mesta styr vi själva. Till och med hur vi rör oss, uttrycker oss och vilka egenskaper och kvalitéer som är mer uttrycksfulla i oss. Vi tänker inte på det, men det sker genom stora och små handlingar, beslut och tankar hela tiden. Vi är i en ständig förändring, ingenting är evigt och allting förändras, så även vi. Oftast är vi inte medvetna om det, vi kanske aldrig fått den kunskapen och därför inte har förmågan?

Genom våra handlingar skapar vi våra liv likt en konstnär skapar en tavla, drag för dra tonar bilden fram. Handlingar efter handlingar bygger vi på hur nuet kommer att se ut längre fram. Även små val har betydelse för helheten i nuet i framtiden. Till och med vem och vilka vi umgås med. ”Man blir som dom man umgås med”, brukar man säga. Och visst är det så, skulle jag umgås med elit skidåkare i ett halvår skulle jag prata och börja skapa samma beteenden etc. som en skidåkare. Kanske till och med äta mer som en skidåkare? 

Små val, precis som för konstnären, ger även en effekt på tavlan. Varje penseldrag och val av pensel, teknik, färg och ton avgör hur tavlan kommer att se ut. Vi avgör med alla våra vardagliga val precis på samma sätt hur vårt liv ska se ut i framtiden, hur vår tavla ska vara. Vi skapar den, vi skapar våra liv. Våra liv är inget vi bara blir utsatt för. När vi förstår innebörden har vi en fantastisk möjlighet, vi kan bli precis vad vi vill och skapa vilken framtid vi vill. Den möjligheten har vi. Makten och kontrollen över framtiden kan vi ta när som helst.

Är mina handlingar, beteenden och vanor dom som kommer att ta mig mot ett ”nu” i framtiden som innehåller det som jag vill att det ska innehålla? Hälsa, plats, relationer, umgänge och ekonomi etc. 

Genom att se över vart vi lägger vår tid, energi och insatser idag, får vi en större kontroll och makt över hur det kommer att vara längre fram i nuet. Genom en högre medvetenhet ser vi tidigare när vi inte är på vägen, när vi umgås med individer som inte kommer vara i samma nu som mig där framme, och när handlingarna inte är dem som kommer ta mig dit. Tavlan blir inte bara färg på papper längre, nu skapar vi medvetet och omsorgsfullt. Precis som konstnären…

Genom AngCop-modellen synliggörs vår ångesthantering. Den strukturella coping vi använder oss av i vardagen och även när belastningen blir större i våra liv. Alla har en ångesthantering, en coping. Dom flest vet inte om det, än mindre hur den fungerar och vilka sätt vi använder, resurser och försvar. Senaste tiden har jag märkt en ökning av klienter som vill se sin coping, och sedan strukturera om den att man blir mer effektiv i vardagen, arbetet, hemmet och fritiden. Mer effektiv menas att man tar vara på tidpunkter och dagar när, framförallt, grundångest är hög. Då behöver vi inte leta motivation eller energi för att göra det vi tänkt oss. Vi använder den kraftfulla motorn som grundångesten är. Genom att medvetet använda oss av den är vi effektivare, tillgång till mer energi och motivation. Vi når vi målen snabbare.

AngCop-modellen kombinerat med en terapi där vi gemensamt ser över vilka handlingar och vanor vi har idag och hur dessa överensstämmer med våra mål, kan vi skapa en helt ny vardag.

En vardag där vi istället för dränerade, känner oss effektiva, presterande och att vi är på kurs mot målet. Hur vill vi känna oss?

Har du frågor eller funderingar?

info@danielmagnusson.com